Цөөн үгээр

- Сэлэнгэ аймгийн засаг дарга Ш.Оргилын санаачлагаар хэрэгжүүлж буй халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг оношлогоо өнөөдөр Хэрх тосгонд үргэлжиллээ. - ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ-2019 - БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР

ХЭРХ 4-Р БАГ ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 401

Байгууллагын нэр

Сургалт

Сурталчилгаа

Мэдээлэл лавлагаа, зөвлөгөө авсан иргэдийн тоо

Сургалтын нэр, огноо

Хамрагдсан хүний тоо

Хамтран зохион байгуулагч зарцуулсан хөрөнгө

Сурталчилгааны нэр

Хамрагдсан хүний тоо

1

Захирагчийн алба

Монгол Улсад анхны ардчилсан “Үндсэн хууль” батлагдаж мөрдөж эхэлсэний  26 жилийн ойг угтан Үндсэн хуулийн түүхэн замнал, улсынхаа бэлэг тэмдэгийг албан хаагчдад танилах мэдлэгийг нь сэргээх үүднээс цахим хичээлийг үзүүлэн АХА тэмцээнийг зохион байгуулсан

19

Хэрх Соёлын төв, Хаан банк, Төрийн банк

 

 

 

2

Захирагийн алба

Манлайлал гэж юу вэ? Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн гэрээ хэрхэн байгуулах талаар сургалт

30

Хэрх Соёлын төв, Хэрх ЭМТ

 

 

 

3

Захирагийн алба

Гэмт хэрэг зөрчилгүй баг аяны нээлт

350

Төр төсвийн байгууллагууд

 

 

 

4

 

 

 

 

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

350

 

5

 

 

 

 

Хүүхдийн ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэе

350

 

6

 

 

 

 

Эмийн зохистой хэрэглээ

350

 

7

 

 

 

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

350

 

8

 

 

 

 

Зөрчлийн тухай хууль

350

 

9

Захирагчийн алба

Зөрчлийн тухай хууль, Үндсэн хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Эрүүл мэнд, танин мэдэхүйн асуултуудыг боловсруулан “АХА” тэмцээн

40

Хэрх ЭМТ

 

 

 

10

Захирагчийн алба

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

14

Мандал сумын цагдаагийн хэлтэс

 

 

 

11

Захирагчийн алба

 “Ирээдүйн эзэд” сургалт

95

Сэлэнгэ аймгийн ХХҮГ

 

 

 

12

Захирагчийн алба

Зөрчлийн тухай хууль, ажилдаа хэрхэн дур сонирхолтой хандах вэ сургалт

30

Сэлэнгэ аймгийн ХХҮГ

 

 

 

13

Захирагчийн алба

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт

35

Халамжийн мэргэжилтэн,

ХЭХМ, Нийгмийн даатгал

 

 

 

14

Мандал сумын ЗДТГ

Газар тариалангийн удирдах ажилтан”-ы сургалтанд

24

Захирагчийн алба

 

 

 

15

Мандал сумын ЗДТГ

“Малчдын зөвлөгөөн”

69

Захирагчийн алба

 

 

 

16

Мандал сумын ЗДТГ

“Ногоочдын сургалт, зөвлөгөөн

58

Захирагчийн алба

 

 

 

17

Мандал сумын ЗДТГ

“Үйлдвэр үйлчилгээний ажилтны сургалт”

5

Захирагчийн алба

 

 

 

18

 

 

 

 

Малын гоц халдаварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар гарсан аймгийн Засаг даргын 06 тоот албан даалгавар, А/52, А/128 тоот захирамж болон сумын засаг даргын 407, 22 захирамж болон сумын “Малчдын зөвлөгөө”-нөөс гарсан 8 чиглэлийн зөвлөмжийг сурталчилах ажлыг

515

 

19

 

 

 

 

Сумын Засаг даргын “Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх сарын аян өрнүүлэх тухай” 129 тоот захирамж, “Хадлан тариалангийн ургац хамгаалах тухай” 166 тоот, “Хотын ногоон байгууламжийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 167 тоот, Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах тухай” 168 тоот, “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”  169 тоот захирамж

65

 

20

Захиагчийн алба

Хэрх тосгоны Иргэдийн нийтийн хуралд ирсэн  иргэдэд Нийгмийн даатгалын  хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүд, мөн малчины тэтгэвэр тэдгээрийн ач холбогдолыг таниулах сургалт

40

 

 

 

 

21

Захирагчийн алба

Ниймийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт

2. Малчдын тэтгэврийн тухай

3. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /хөнгөлөлттэй эмийн талаар/

 

62

Нийгмийн даатгал

 

 

 

22

 

 

 

 

Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бичилтийн талаар иргэд даатгуулагчидад тус бүрд нь зөвлөгөө мэдээлэл

62

 

23

Захирагчийн алба

Хөдөөгийн малчдад сайн дурын даатгалын талаарх сургалт

14

Нийгмийн даатгал

 

 

 

23

 

 

 

 

152200030242 тоот Хэрх тосгоны төрийн банкиндах дансандаа QPAY үйлчилгээ нээлгэх хүсэлт илгээж 3 талд гэрээ байгуулж төв төрийн банк руу хүсэлт илгээсэн. /QPAY үйлчилгээ нээлгэсэнээр нийгмийн даатгалын шимтгэлээ заавал банк оролгүй хадгалсан кодоороо төлөх боломжтойг сурталчилах

30

 

24

Захирагчийн алба

" Хүнсний  эрхийн бичгийн үйлчилгээг  хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчигээтэй уяалдуулах нь "  сэдвээр   сургалт

58

Халамжийн мэргэжилтэн

 

 

 

25

Захирагчийн алба

Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж өрхийн гишүүд өөрсдийн нөхцөл байдлаа үнэлж , хөгжлийн зорилго , зорилт түүнд хүрэх арга замаа тодорхойлох төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд туслан дэмжиж сургалт

15

Халамжийн мэргэжилтэн

 

 

 

26

Захирагчийн алба

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Засгийн газрын 258 дугаар тогтоол

13

ТЗХЭЗДО

 

 

 

27

Захирагчийн алба

Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлие сургалт

25

ДЗЗХОНХХ

 

 

 

28

Захирагчийн алба

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр арга хэмжээ сургалт

70

ДЗЗХОНХХ

 

 

 

29

Захирагчийн алба

Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлие, Гэр бүлийн үнэ цэнэ сургалт

100

ДЗЗХОНХХ, Улаанбаатар хотын Сэтгэл зүйн судлалын төв

 

 

 

30

Захирагчийн алба

 

 

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиар гарын авлага

70

 

31

Захирагчийн алба

"Хүүхэд ба гэр бүл", "Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөхөд эмэгтэйчүүдийн оролцоо", "Хүүхдийн өвчлөл", "Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх ойлголт"

35

Мандал сумын НЭ, Цагдаагын газар, Прокурорын газар

 

 

 

32

Захирагчийн алба

Мандал сум дахь хууль зүйн туслалцааны төвийн танилцуулга

70

Мандал сум дахь хууль зүйн туслалцааны төв

 

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ