Цөөн үгээр

- Сэлэнгэ аймгийн засаг дарга Ш.Оргилын санаачлагаар хэрэгжүүлж буй халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг оношлогоо өнөөдөр Хэрх тосгонд үргэлжиллээ. - ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ-2019 - БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР

Санал өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 412

 

 

МАНДАЛ СУМ ХЭРХ 4-Р БАГ ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНАЛ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

 

 

 

2018 он 12 сарын 05                                                                             Хэрх захирагчийн алба

 

 Тайлант жилийн хугацаанд  Хэрх захирагчинй албанд нийт 1102 өргөдөл хүлээн авч 1026  өргөдлийг шийдвэрлэсэн, 76 өргөдөл шийдвэрлэлтийн явцанд хуулийн хугацаа болоогүй байна. Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлт 93 хувьтай,  0,7 хувь хуулийн хугацаа болоогүй шийдвэрлэлтийн хугацаанд байна.

 

Санал өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

 

Тайлан ирүүлсэн

Тухайн байгууллагад ирүүлсэн СӨГ-ийн тоо

Үүнээс

Шийдвэрлэлтэнд

Дээд шатны байгууллагад шилжүүлсэн

Үүнээс

Сар өдөр

Хэтэрсэн хоног

Амаар

Бичгээр

Хариу өгсөн

Шилжүүлсэн

Хугацаанд нь шийдвэрлэсэн

Хугацаа хэтэрсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэсэн

Шийдвэрлээгүй

 

12

 

 

0

 

1102

 

138

 

964

 

1026

 

74

 

1026

 

0

 

76

 

74

 

0

 

0

Иргэдийн санал, өргөдөл, гомдол, хүсэлт

Нийт тоо

Шийдвэрлэгдсэн тоо

Захирагчийн албанд

1

Улсын тэргүүний Хэрх Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6б ангийн эцэг эхэд гаргасан гомдол

1

1

2

Тэжээвэр нохойгоо уяахгүй сул тавьсан тухай гомдол

2

0

Газар ХАА-н чиглэлээр

3

Хадлангийн газрын маргаан зөрчилтэй холбоотой

3

3

4

Кадастрын зураглал хийлгэх

12

12

5

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах ихргэдийн санал

74

0

6

Өвлийн хүндрэлтэй холбоотойгоор малчдаас ирүүлсэн өвөс тэжээл хүссэн хүсэлт

213

213

7

Банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авах хүсэлтэй иргэдийн  малын А данс авах хүсэлт

138

138

8

Аймаг сумын засаг даргын шийдвэрээр гадны аймаг сумдаас амьд мал амьтан оруулж ирэх хөдөлгөөнийг 2018-04-16-ны өдрөөс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар бүрэн хориглосоныг зөрчсөн тухай 4 иргэнээс ирүүлсэн мэдээлэл хүсэлт

4

4

9

Ус түгээх ажлаа цагийн хуваарийн дагуу хийдэггүй эсвэл хөдөлмөрийн насанд хүрээгүй хүүхдээ төлөөлүүлж ажиллуулж байгаа талаар гомдол

1

1

Нийгмийн даатгалын чиглэлээр

10

Банк хооронд шилжилт хөдөлгөөн хийлгэхийг хүссэн өргөдөл

30

30

11

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл

36

36

12

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл

7

6

13

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл

1

1

14

Тэтгэвэр тогтоолгосоноос хойш ажилласан жилээ тэтгэвэр дээрээ нэмүүлэх хүсэлт

2

2

Халамжийн чиглэлээр

15

Жирэмсэн болон  нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжинд хамрагдах өргөдөл

69

69

16

Ахмад настаны хөнгөлөлт тусламжинд хамрагдах өргөдөл

166

166

17

Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжинд хамрагдах

9

9

18

Амьжиргаа дэмжих нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжинд хамрагдан гэр авах хүсэлт гаргасан

1

1

19

Байнгын асаргааны тэтгэмжинд хамрагдах өргөдөл

10

10

20

Алдарт эхийн 2 -р одонгийн тэтгэмж авах өргөдөл

9

9

21

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт тусламжинд хамрагдах

13

13

22

Хүүхдийн мөнгө олгохтой холбоотой өргөдөл

77

77

23

Цалинтай ээжийн тэтгэмжинд хамрагдах өргөдөл

202

202

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр

24

Малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан

7

7

25

Залуучуудын гарааны бизнесийг хөгжүүлэх төсөлд хамрагдах

2

2

26

Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт

1

1

27

Бүлгийн зохион байгууллалттайгаар хүнсний ногоо тариалах төсөл хөтөлбөрт хамрагдах

2

2

28

Нийтийг хамарсан ажлын төсөл хөтөлбөрт хамрагдан түр ажлын байраар хангагдах хүсэлт гаргасан

10

10

29

Бүгд

1102

1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

\

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ